Se våra öppettider här | Besök oss även på Facebook eller Instagram
Betalning

Miljö

Vi håller återvinningen i rullning.

Vår ledstjärna är att värna om miljön och naturresurserna

Samtidigt som vi vill ge dig bästa möjliga service i fråga om reservdelar och demontering. Begagnade bildelar i Kolbäck AB strävar därför efter att återvinna så mycket material som möjligt från utdömda fordon. Delarna ska vara demonterade och lagerförda så snart som möjligt efter att fordonet kommit in till oss.

Vårt företag är certifierat genom SBR, Sveriges bilåtervinnares riksförbund, vilket betyder att vi efterlever de strikta miljökrav som ställs på vår typ av verksamhet. Vi står ständigt under noggranna kvalitetskontroller i fråga om bl.a. arbetsmiljö, lagringsrutiner, demontering samt hantering av urtappade oljor och övriga vätskor. Vi är stolta över det ansvaret.

På våra demonteringsplatser plockar vi snabbt isär och miljösanerar ca 1 000 bilar per år. Reservdelarna kategoriseras och förvaras i vårt lager som omfattar hela 15 000 m2. Samtliga delar är noggrant kontrollerade enligt de föreskrifter som finns hos bland annat SBR.

Vi bedriver ett kontinuerligt samarbete med kommuner, myndigheter och företag när det gäller reservdelar till tjänstefordon av olika slag.